Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της ΕΛΕΠΑΠ για τρεις θέσεις εργασίας


Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου, ζητά να προσλάβει:
- Δύο(2) ειδικούς παιδαγωγούς- νηπιαγωγούς με πλήρη απασχόληση (8ωρών) .
- Μία (1) νοσηλεύτρια, Π.Ε., ΤΕΙ, Δ.Ε. με πλήρη απασχόληση (8ωρών) .

Καλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, το αντίστοιχο πτυχίο επιστημονικής εκπαίδευσης και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για τη θέση νοσηλευτή/τριας).

Θα συνεκτιμηθούν κι άλλα προσόντα (εμπειρία στο αντικείμενο, μεταπτυχιακές σπουδές πτυχίο Η/Υ, ξένες γλώσσες, κλπ)

Έντυπα αιτήσεων θα παραδίδονται στο παράρτημα Αγρινίου, Περιφερειακός δρόμος Αγίου Χριστοφόρου περιοχή Γκένοβα τηλ.2641055035, 2641026400 και ώρες 7:45 – 15:45 καθημερινά, όπου θα κατατίθενται και τα δικαιολογητικά τους μέχρι και την Δευτέρα 20/03/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παραπάνω τηλέφωνα.

Αγρίνιο 13/03/17

Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας
Επαμεινώνδας Τάνταρος   Λαμπρινή Κολοβού

Δεν υπάρχουν σχόλια: