Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Προσλήψεις γιατρών για την στελέχωση των Τοπικών Μονάδων Υγείας σε Αγρίνιο-Μεσολόγγι (ολόκληρη η προκήρυξη)


Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στην δημοσιότητα τις θέσεις και τις ειδικότητες γιατρών οι οποίοι θα στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι.

Η πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υπ’αρ. Α2β/Γ.Π.οικ.60261/3-8-2017 προβλέπει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας Αγρινίου και Μεσολογγίου προβλέπεται η πρόσληψη ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων:

Αγρίνιο:

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (8)

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (16)

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (4)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (4)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (8)

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (8)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (8)

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (4)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (8)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (8)

Μεσολόγγι:

ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή ελλείψει αυτών ειδικότητας Παθολογίας τέσσερις (4)

ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής ένας (1)

ΠΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής Δύο (2)

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ελλείψει ΤΕ Μονάδων Υγείας ή ελλείψει ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δύο (2)

ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας Δύο (2)

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: tomy.moh.gov.gr από 08/08/2017-25/08/2017.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: