Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Από το Πάσχα χωρίς μαγνητικό το νοσοκομείο Αγρινίου


Αποχώρησε για νοσοκομείο των Αθηνών ο μοναδικός ακτινολόγος που χειρίζονταν τον μαγνητικό – Δεν λειτουργεί λόγω υγρασίας!

Χωρίς μαγνητικό τομογράφο είναι το νοσοκομείο Αγρινίου, όχι λόγω
βλάβης του μηχανήματος, αλλά λόγω υγρασίας! Τη στιγμή που το νοσοκομείο διαθέτει έναν από τους καλύτερους αξονικούς τομογράφους, ο μαγνητικός του έχει τεθεί εκτός λειτουργίας αμέσως μετά το Πάσχα!

Ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί ο μαγνητικός εκτός λειτουργίας, ο οποίος δούλευε σε φουλ βάρδια το πρωί και αρκετές φορές και απόγευμα (με 1 ακτινολόγο και 2 τεχνολόγους) δεν οφείλεται σε κάποια βλάβη, αλλά στην υγρασία που υπάρχει στον χώρο. Με την ύπαρξη υγρασίας οι «φωτογραφίες» του μαγνητικού δεν μπορούν να είναι καθαρές, συνεπώς δεν είναι δυνατόν να γίνει γνωμάτευση.

Για να λειτουργήσει λοιπόν ο μαγνητικός, πρέπει να ξηλωθεί το ξύλινο πάτωμα της αίθουσας που φιλοξενείται, να αντικατασταθεί και καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας ο μαγνητικός να βγει εκτός χώρου ή να ανυψωθεί από το έδαφος, διαδικασία που κοστίζει τόσο ώστε μέχρι τώρα να μην καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί!

Επιπροσθέτως, ο μοναδικός γιατρός – ακτινολόγος που «δούλευε» τον μαγνητικό έχει αποχωρήσει από το νοσοκομείο Αγρινίου εδώ και καιρό, για νοσοκομείο των Αθηνών! Ωστόσο, οι γνωρίζοντες καλά το αντικείμενο δεν θεωρούν την έλλειψη γιατρού πρόβλημα, καθώς υπάρχουν αρκετά άτομα στο αντίστοιχο τμήμα που μπορούν ταχύτατα να εκπαιδευτούν για να λειτουργούν τον μαγνητικό.

Η συχνότητα της χρήσης του μαγνητικού δεν είναι ίδια με αυτή του αξονικού τομογράφου, αλλά το κόστος μιας μαγνητικής για τους πολίτες είναι υψηλό, αφού αναγκάζονται να «καταφύγουν» στον ιδιωτικό τομέα.

Κων/νος Χονδρός για την εφημερίδα «Συνείδηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: