Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Έρχονται κατεδαφίσεις στην Τουρλίδα; - Αποκαλυπτικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Στο «μάτι» οι πελάδες

Προχωρούν με γοργούς ρυθμούς απ’ ότι φαίνεται οι διαδικασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών και στην Αιτωλοακαρνανία, μετά τα όσα έγιναν τον περασμένο Ιούλιο στο Μάτι και τις σχετικές αποφάσεις τις Κυβέρνησης, ως προς την κατεύθυνση αυτή.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Σ» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου «προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Δημόσια Έργα» του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΙΔΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» (CPV 45111100-9), με προϋπολογισμό διακόσιες ενενήντα χιλιάδες Ευρώ (290.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 172.342,80 €, γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) 31.021,70 €, απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 30.504,68 €, αναθεώρηση 1,79 €, Φ.Π.Α. 24% 56.129,03 €. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Τουρλίδα Ι.Π. Μεσολογγίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας (NUTS EL631). Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: του Ν. 4412/2016 και του όρους της Διακήρυξης.

Η συνολική μάλιστα προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η παραπάνω εξέλιξη, έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει τη βούληση της Κυβέρνησης για άμεση κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών τα οποία έχουν οικοδομηθεί σε αιγιαλούς, δάση και ρέματα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από οποιαδήποτε ρύθμιση για τη νομιμοποίησή τους, καθώς θεωρείται ότι εγκυμονούν μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των κατοικημένων περιοχών αλλά και για το περιβάλλον.

Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου είναι ανάμεσα στις πρώτες που συγκέντρωσαν στοιχεία για «επικίνδυνα» και μη νομιμοποιήσιμα αυθαίρετα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, έχουν εντοπιστεί 584 αυθαίρετα με πρωτόκολλα κατεδάφισης.

Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου, αποδεικνύει περίτρανα το οικιστικό χάος που επικρατεί στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι και κατά το παρελθόν επιχειρήθηκε –παρουσία μάλιστα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων- η κατεδάφιση πελάδων στον Δήμο Μεσολογγίου, κάτι που όμως δεν είχε συμβεί λόγω των έντονων αντιδράσεων και διαμαρτυριών που είχαν προκληθεί.


Νίκος Αγγελόπουλος για την εφημερίδα «Συνείδηση»

Δεν υπάρχουν σχόλια: