Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

Ανησυχία για τον «Μεγάλο Αδελφό» της εφορίας - Δηλώσεις του προέδρου του ΙΝΚΑ Γ. Λεχουρίτη


- Προ των πυλών οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
- Πως θα ενημερώνονται οι φορολογούμενοι

«Προ των πυλών» βρίσκονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, αφού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες θα γίνουν κάποιοι πιλοτικά, ενώ από το Φθινόπωρο και έπειτα θα μπει η διαδικασία σε κανονική «ροή». 
Εικόνα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στην Αιτωλοακαρνανία δεν υπάρχει ακόμα σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών του νομού και Πρόεδρο του ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) Γιώργο Λεχουρίτη, διότι, μόνο τα συμβολαιογραφικά γραφεία μπορούν γνωρίζουν.
Στη νέα – υπό δημιουργία – αυτοματοποιημένη «φάμπρικα» θα πρέπει εντός 15 ημερών απ’ την κατάσχεση να δρομολογείται ο πλειστηριασμός και μόλις 5 ημέρες μετά απ’ αυτόν θα πρέπει με κάθε τυπικότητα να αποδίδεται το περιουσιακό στοιχείο στον υπερθεματιστή. Αυτό στην περίπτωση που πρόκειται για κινητό περιουσιακό στοιχείο. Εάν πάλι πρόκειται για ακίνητο τότε η προθεσμία αυξάνεται στις 12 ημέρες. 
Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου «ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά».
Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την σχετική εγγύηση, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το σχετικό πληρεξούσιο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Επίσης κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή εναλλακτικά από τις 14.00 έως τις 18:00. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως τον χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.
Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμα του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει τη σχετική έκθεση κατακυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη.

Ο Γιώργος Λεχουρίτης επεσήμανε στη «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»:
lexouritis
«οι πλειστηριασμοί, αντί να γίνονται στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων και για την αποφυγή των αντιδράσεων από πλευράς κινημάτων και καταναλωτών εναντίον των πλειστηριασμών, αλλά και για να σταματήσει η όλη διαδικασία στα Ειρηνοδικεία, η κυβέρνηση εφηύρε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Θα δημιουργηθεί συνεπώς μια ηλεκτρονική ιστοσελίδα και θα αναρτώνται τα ακίνητα που προορίζονται για πλειστηριασμό. Εκεί θα ορίζονται με κωδικούς οι όροι και οι κανόνες, η τιμή έναρξης του πλειστηριασμού και ουσιαστικά μέσα από την ιστοσελίδα θα αρχίσει να γίνεται το «χτύπημα» στο ακίνητο» σημείωσε ο κ. Λεχουρίτης, ο οποίος συμπλήρωσε πως: «πριν βγει ένα ακίνητο στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα ενημερώνεται ο δανειολήπτης από την πλευρά του συμβολαιογράφου, ότι το ακίνητό του θα βγει σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Στο ενδεχόμενο ένστασης αυτή θα γίνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός γίνεται για να θολώσουν τα νερά, ώστε ο κόσμος να μην ξέρει τι συμβαίνει. Είναι μια κατάφορη παραβίαση των αρχών της ισότητας και του συντάγματος σε βάρος των πολιτών, διότι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν προστατεύει τον πολίτη, αλλά προστατεύει τους ειρηνοδίκες και τα «κοράκια» που θέλουν να αρπάξουν τα σπίτια του κόσμου.
Μια αριστερή κυβέρνηση θα έπρεπε να προβάλει σθεναρή αντίσταση ως προς τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Δεν μπορεί από τη μια να λέει «κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη» και σήμερα να μιλάμε για το «κανένα σπίτι σε χέρι ιδιοκτήτη. Η υποτιθέμενη αριστερή προστασία ουσιαστικά διώκει τη μεσαία τάξη. Όταν το ίδιο το κράτος με πλειστηριασμούς είναι ανάλγητο προς τον πολίτη και το ενδιαφέρει πως θα γεμίσει τα ταμία των δανειστών, τότε ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να ακυρωθούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και ο κόσμος να σώσει το σπίτι του. Θεωρούμε πως όταν ξεκινήσουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και αντιληφθεί ο κόσμος τι γίνεται και τι θα γίνει στο μέλλον, τότε δεν ξέρω τι θα είναι εκείνο που θα κρατάει τους Βουλευτές στην περιφέρεια και τι θα είναι εκείνο που θα κρατήσει την κυβέρνηση στην εξουσία και τον κ. Τσίπρα Πρωθυπουργό. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και ίσως ανατρεπτικά, διότι ο έλληνας έχει μάθει στην λογική «ένα κεραμίδι στο κεφάλι του» και από την στιγμή που το χάσει τα πράγματα θα εξοστρακιστούν».
 Κων/νος Χονδρός
Εφ. ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: