Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Μεσολογγίου ενάντια στη μεταβίβαση των Ελληνικών Αλυκών στο Υπερταμείο


Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου αντιδρά στην μεταβίβαση της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. στο Υπερταμείο.

Το θέμα συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση κατόπιν εισήγησης
του Δημάρχου Νίκου Καραπάνου, ενώ μετά την τοποθέτηση των επικεφαλής δημοτικών συνδυασμών καθώς επίσης δημοτικών συμβούλων, ομόφωνα ζητείται:

«Α. Να μεταβιβασθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις Τοπικές κοινωνίες, όλες οι Δημόσιες εκτάσεις που κατέχει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο και έχουν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στην «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».

Β. Ούτε συζήτηση σχετικά με τη πώληση ποσοστού της υπάρχουσας μορφής της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας και της μεταβολής του ποσοστού των μετόχων που το επιθυμούν.

Γ. Η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου δεν θα δεχθεί καμμία μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει αλλά να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για διασφάλιση αυτού.

Δ. Να διασφαλισθεί η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχή του Δημάρχου Μεσολογγίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ως εκπροσώπου του Δήμου που βρίσκεται η μεγαλύτερη αλυκή, ex officio στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», όπως ισχύει ως σήμερα.

Ε. Η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων από ΙΔΑΧ σε θέσεις μονίμου προσωπικού».

Με την ψήφιση του 4ου μνημονίου μεταβιβάστηκαν στο υπερταμείο οκτώ ακόμη κρατικές επιχειρήσεις

Οκτώ κρατικές επιχειρήσεις μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) του υπερταμείου. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ), Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), Οργανισμός Κεντρικών Αγορών & Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ), Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ), ΔΕΘ-Helexpo A.E., Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (ΚΑΕ).

Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο (άρθρο 81), οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις ή οι συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου σ’ αυτές, θα μεταβιβαστούν «αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα» στην ΕΔΗΣ, κατά την καταχώρηση της τελευταίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Το ίδιο θα ισχύσει και για τις άλλες ΔΕΚΟ, για τις οποίες έχει αποφασιστεί παλαιότερα η μεταβίβασή τους στην ΕΔΗΣ, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που περιλήφθηκαν στα παραρτήματα Δ’ (ΟΑΣΑ, ΕΛΤΑ, ΟΑΚΑ, ΟΣΕ) και Ε’ (ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Κτιριακές Υποδομές, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό, ΔΕΗ) του ν. 4389/2016.

Επίσης το πολυνομοσχέδιο ορίζει ότι μεταβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΔΗΣ, τα δικαιώματα αξιοποίησης των 23 κρατικών αεροδρομίων (άρθρο 81). Σε ότι αφορά την αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας, το πολυνομοσχέδιο ικανοποιεί το προαπαιτούμενο για την δημιουργία ομάδας εργασίας που θα διαχειριστεί το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (άρθρο 73).

Η ομάδα εργασίας θα απαρτίζεται από στελέχη του ΥΠΟΙΚ, άλλων υπουργείων και στελεχών της ΕΤΑΔ, του ΤΑΙΠΕΔ και φυσικά του υπερταμείου, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Τέλος, για τον ΔΕΣΦΑ το άρθρο 103 ορίζει ότι θα πουληθεί το 66% μέχρι το τέλος του έτους, ενώ το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι ο αγοραστής ή τουλάχιστον ένα μέλος της κοινοπραξίας που θα αποκτήσει το 66% του ΔΕΣΦΑ, θα είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ENTSO-G).

Δεν υπάρχουν σχόλια: