Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ενημέρωση από τον Γιώργο Καραμητσόπουλο για τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτ/νίας


Ενημερωτικό του αιρετού στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Γιώργου Δ. Καραμητσόπουλου
εκλεγμένου με τη «Συμμαχία Καθηγητών»

Αγρίνιο 7  Σεπτέμβρη 2016
Αγαπητοί συνάδελφοι

Τα κενά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας μετά και τις τελευταίες τοποθετήσεις παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
4
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
6
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
5
ΠΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1 (ΑΜΩ)
ΣΥΝΟΛΟ
48

       Β. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
1
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
11
ΠΕ04.01
ΦΥΣΙΚΟΙ
4
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
1
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ
1 (ΑΜΩ)
ΠΕ08
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
1
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3
ΠΕ14
ΓΕΩΠΟΝΟΙ-ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
4
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΠΕ16
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1
ΠΕ18
ΦΥΤΙΚΗΣ-ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6
ΠΕ19 - ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
6
ΣΥΝΟΛΟ
68


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Καραμητσόπουλος Γιώργος
Aιρετό τακτικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
[τηλ.6974588255 - mail: georgekaramitsopoulos@gmail.com - georgekar19@gmail.com]

Κίντας Παναγιώτης
Aιρετό αναπληρωματικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

[τηλ.6974558833 - mail: kintas@mail.com]

Δεν υπάρχουν σχόλια: