Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

"Πινγκ πονγκ" ανακοινώσεων Μοσχολιού - Παπαναστασίου για το ΕΣΠΑ των σχολείων


Το σερβίς ξεκίνησε ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Παύλος Μοσχολιός,ο οποίος κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου για αδιαφορία,αλλά και έλλειψη γνώσης και αποφασιστικότητας με αποτέλεσμα να χαθούν πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ιδιαίτερα από τον ευαίσθητο τομέα σχολικής στέγης.

Συγκεκριμένα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 καλεί με πρόσκληση με Α.Π.: 326 / 4-2-2016, με κωδικό πρόσκλησης 0510a02, Α/Α ΟΠΣ: 1299 και με προθεσμία έως 29-4-2016, τους Δήμους της Περιφέρειας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για ένταξη νέων σχολικών κτιρίων.

Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου όχι μόνο δεν κατέθεσε προτάσεις, αλλά δείχνει να αγνοεί πλήρως την πρόσκληση, αφού σε ανακοίνωση της στις 19-2-2016 αναφέρει: «Όπως όλοι γνωρίζουμε λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, και λόγω της μη πρόβλεψης από το ΣΕΣ 2014-2020 χρηματοδότησης για ανέγερση σχολείων είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση!!!».

«Δηλαδή τη στιγμή που ο κ. Δήμαρχος μας λέει ότι δεν προβλέπονται πόροι για σχολεία από το ΕΣΠΑ είναι στον αέρα η πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που καλεί τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις για νέες σχολικές μονάδες, τόνισε ο κ. Μοσχολιός. Άρα ή ο κ. Δήμαρχος γνώριζε και δεν έλεγε αλήθεια, ή το πιο πιθανό αγνοούσε τα πάντα. Με όλα αυτά συνέχισε ο κ. Μοσχολιός το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν πόροι από την πόλη από την ευαίσθητο τομέα των σχολικών υποδομών. Σε ότι αφορά αν υπήρχαν ώριμες μελέτες να εντάξουν, συνέχισε ο κ. Μοσχολιός, ας μας ρώταγαν να τους υποδείξουμε τις μελέτες που ήταν ώριμες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή (11ο και 17ο Δημοτικό Σχολείο, 7ο Γυμνάσιο).

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2014-2020 για υποδομές θα είναι λίγες για να τους αφήνουμε ανεκμετάλλευτους κατέληξε ο κ. Μοσχολιός και κάλεσε την Δημοτική Αρχή να δείξει περισσότερη σοβαρότητα και ευαισθησία στην ένταξη νέων έργων και να μην επαναπαύεται στα έργα που βρήκε έτοιμα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ακολούθησε η μακροσκελής απάντηση του νυν Δημάρχου Αγρινίου

«Ο κ. Μοσχολιός, και πάλι, κατά τη προσφιλή του τακτική, επιχειρεί, να δημιουργήσει εντυπώσεις για να εξασφαλίσει, απεγνωσμένα, ελάχιστα λεπτά δημοσιότητας. Χρησιμοποιώντας, «λαγούς για πετραχήλια», και δυστυχώς, την αγωνία γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Αλλά και της Δημοτικής Αρχής, στην προσπάθεια που από κοινού καταβάλλεται με στόχο την εξεύρεση λύσεων στα κατεπείγοντα, σωρευμένα προβλήματα και της σχολικής στέγης.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ειλημμένη απόφαση μας να ασχολούμαστε μόνο με το Σήμερα και με το Αύριο του Δήμου, προς αποφυγήν παρερμηνειών, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δημότες για τα κάτωθι:

1. Ουδεμία «αδιαφορία», «έλλειψη γνώσης» ή «αναποφασιστικότητα» υπήρξε από μέρους της σημερινής Δημοτικής Αρχής απέναντι στην επικαλούμενη πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και δράσεων σχετικών με υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί, αμέσως μετά την παραλαβή της πρόσκλησης, κατόπιν σχετικής εντολής, η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Αγρινίου επικοινώνησε με τον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Γεγονός το οποίο προφανώς μπορεί να διασταυρώσει κάθε ενδιαφερόμενος.

2. Ουδεμία «άγνοια», πόσο μάλλον «πλήρης» υπήρξε για την εν λόγω πρόσκληση κατά την ανακοίνωση της 19ης Φεβρουαρίου 2016, την οποία χρησιμοποιεί ο κ. Μοσχολιός στην ατυχή, προσπάθειά του να αποδείξει ότι «άρα ή ο κ. Δήμαρχος γνώριζε και δεν έλεγε αλήθεια, ή το πιο πιθανό αγνοούσε τα πάντα». Κι αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν η Δημοτική Αρχή από τη μια να δίνει εντολές για την επεξεργασία του φακέλου και,από την άλλη, ταυτοχρόνως να τον αγνοεί. Ούτε βεβαίως να θέλει να κρύψει ένα δημόσιο υπηρεσιακό έγγραφο που επεξεργάζονται δεκάδες υπάλληλοι σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές υπηρεσίες (Δήμου και Περιφέρειας).

3. Εκτός από την επίκληση της κοινής λογικής, θα παρακαλούσαμε τον κ. Μοσχολιό να αποφεύγει την αποσπασματική χρήση των ανακοινώσεων του Δήμου με στόχο την παραπλάνηση. Θυμίζουμε δε ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση (το πλήρες περιεχόμενο της οποίας είναι δημοσιευμένο στο σύνολο του Τύπου και προφανώς γνωρίζει ο κ Μοσχολιός) τιτλοφορείτο «Το ενδιαφέρον του Δήμου για τα σχολεία με πράξεις» και περιείχε ακριβώς τον απολογισμό του έργου που έως τότε είχε συντελεστεί από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Με στοιχεία και μετρήσιμα αποτελέσματα. Για το κτιριακό πρόβλημα μάλιστα η αναφορά έχει σχέση μόνο με το πώς θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ («…Γι’ αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή με την έλευση των πενταμήνων είχε προνοήσει να ζητήσει εργάτες διαφόρων ειδικοτήτων όπως ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγους και άλλες, οι οποίοι έχουν καλύψει μεγάλες ανάγκες στις συντηρήσεις των σχολικών μονάδων, αφού η πλειοψηφία των δημοτικών και γυμνασίων του Δήμου μας έχουν χρωματισθεί εσωτερικά, μετά από πολλά χρόνια και έχουν επισκευασθεί και επισκευάζονται καθημερινά ζημιές ετών»).

4. Το ΣΕΣ 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ) προβλέπει χρηματοδότηση για σχολικές υποδομές μόνο μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). Ειδικά στο ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας η κατανομή για τον άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» είναι η μικρότερη και ίση με 8.33%. Όπως άλλωστε αναγνωρίζει στη δήλωσή του ο κ. Μοσχολιός, σε μια κρίση ειλικρίνειας που θα ήταν ευπρόσδεκτη αν δεν συνυπήρχε με την αντιφατικότητα.

5. Ως προς την «ωριμότητα» των μελετών του κ. Μοσχολιού και την προτροπή «ας μας ρώταγαν να τους υποδείξουμε τις μελέτες που ήταν ώριμες από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή», τονίζεται ότι αυτές μόνον ώριμες δεν ήταν. Ειδικότερα, για το 7ο Γυμνάσιο έχει κατατεθεί προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας από τον πρώην ιδιοκτήτη του οικοπέδου, η οποία ακόμα και σήμερα, δεν έχει εκδικαστεί, ενώ για το 11ο και 17ο Δημοτικά Σχολεία, ο πρώην ΟΣΚ Α.Ε. (νυν Κτηριακές Υποδομές Α. Ε. ) ουδέποτε ενέκρινε τη συστέγασή τους.

6. Τέλος, και πρωτίστως, θα θέλαμε να επαναλάβουμε στον κ. Μοσχολιό ότι στόχος της σημερινής Δημοτικής Αρχής είναι να υποβάλειπραγματικά πλήρεις κιώριμες προτάσεις έργων,επαρκώς αδειοδοτημένων, τα οποία θα υλοποιηθούν, χωρίς να κινδυνεύουν να απενταχθούν, όπως συνέβη κατ’ επανάληψη επί Δημαρχίας του. Σε προγράμματα ανταγωνιστικά. Διεκδικώντας και δίνοντας έμφαση στην σωστή προετοιμασία, σε συνεργασία και συνεννόηση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Κάτι που συμβαίνει και με το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα της σχολικής στέγης. Μακριά από ακροβασίες που οδηγούν όχι μόνο σε χάσιμο πόρων αλλά και σε υπέρογκα πρόστιμα που καλείται να πληρώσει ο δημότης, μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Με αύξηση της απορρόφησης κονδυλίων κι έργα που παραδίδονται ολοκληρωμένα, υλοποιημένα και όχι δημοπρατημένα. Όχι στη λογική «να εντάξουμε για να εντάξουμε». Γονατογραφήματα και σχεδιασμούς επί χάρτου. Δημοπρατημένα έργα του «ποδαριού», τα οποία ούτε σε μακέτες δεν μπορούσαν να «σταθούν», αλλά κυρίως, έβριθαν τεχνικών, νομικών και περιβαλλοντικών κενών, όπως άλλωστε παραδέχθηκαν θεσμικά όργανα της Πολιτείας. Με ποδηλατοδρόμους που καταλήγουν σε εθνικές οδούς, θέατρα σε δασικές εκτάσεις, προβληματικά Πάρκα (για να αναφερθούμε μόνο σε παραδείγματα).

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι τα αναφερόμενα στη δήλωση του κ. Μοσχολιού απέχουν και πάλι από την πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό δεν μας εκπλήσσει καθόσον μόνο καινούριο δεν είναι. Αυτό που μας προκαλεί πολιτική αποστροφή είναι η εμμονή του να υπεραμύνεται και να επικαλείται, μετά απ’ όλα αυτά, ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες, τη σοβαρότητα και την ευαισθησία.

Αιδώς Αργείοι…»

Ο Παύλος Μοσχολιός σήκωσε το γάντι και ανταπάντησε:

«Ο λαός λέει ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
Παρότι μακροσκελής η ανακοίνωση του Δήμου δεν απαντά για την ταμπακιέρα.

Πρώτα απ’ όλα, πήρε χαμπάρι την πρόσκληση της Περιφέρειας και αν ναι, γιατί δεν κατέθεσε πρόταση;

Δέυτερον, από όσο καταλαβαίνουμε, η έγνοια της Δημοτικής Αρχής για την ένταξη έργων εξαντλείται στην επικοινωνία των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας!!!

Τρίτον, αν σε μια πρόσκληση της Περιφέρειας δεν καταθέτει πρόταση ο δεύτερος μεγάλος Δήμος, που μάλιστα έχει μεγάλο πρόβλημα σχολικής στέγης, πως λέγεται αν δεν είναι αδιαφορία, άγνοια ή αναποφασιστικότητα;

Τέταρτον, φοβούμαστε ότι η Δημοτική Αρχή ξεχνά ότι διοικεί τον Δήμο περίπου 2 χρόνια και θα έπρεπε να έχει λύσει όποιες εκκρεμότητες, που εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν, στις μελέτες του 11ου, 17ου Δημοτικού Σχολείου και του 7ου Γυμνασίου.

Πέμπτον, αν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή κυριαρχούταν από τη λογική του σημερινού Δημάρχου στην άσκηση της πολιτικής της, δεν θα υπήρχε κανένα έργο να παραλάβει η σημερινή Δημοτική Αρχή, σαν αυτά που επισκέπτεται κατά καιρούς ο Δήμαρχος και καμαρώνει μεν, πλην όμως δεν έχει κουνήσει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι για να γίνουν…

Τέλος, καλούμε τη Δημοτική Αρχή να αφήσει κατά μέρος τις επικοινωνιακές τακτικές και τα μεγάλα λόγια και να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά με τα προβλήματα του Δήμου. Τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε…».

Απόψε δεν υπήρξε απάντησε από τον κύριο Παπαναστασίου....

Δεν υπάρχουν σχόλια: