Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

ΝΑ ΓΕΛΑΣ Η ΝΑ ΚΛΑΙΣ;

Η «καθαρευουσιάνικη» απάντηση του TOEB

Το παρακάτω απόσπασμα είναι απ’ την επιστολή - απάντηση του τοπικού ΤΟΕΒ στην διαμαρτυρία των κατοίκων του Αγγελοκάστρου για το πότισμα των χωραφιών κάτω στον κάμπο. 

Τέτοια «καθαρευουσιάνικη» απάντηση απευθυνόμενη σε απλοϊκούς αγρότες, ούτε ο «Άρειος πάγος» δεν θα διανοούτανε ποτέ να γράψει. Διαβάστε, διαβάστε κι απολαύστε γραφικότητες.

«Υμείς ως περιφέρεια Αγγελοκάστρου διαθέτετε ίδιον υδρονομέαν, ο οποίος και αναλαμβάνει κατ’ έτος, αλλά και εφέτος (2016) ανέλαβεν τον καθαρισμόν των διωρύγων, αι οποίαι αφορούν εις την άρδευσιν των κτημάτων σας. Ο προμνησθείς υδρονομεύς σας εμερίμνησεν δια τον καθαρισμόν της ευρισκομένης εις την θέσιν «ΧΑΜΟΛΕΥΚΙ» διώρυγος και αναιτιολογήτως και παρανόμως δεν εμερίμνησεων δια την ομαλήν λειτουργίαν της ΣΤ΄διώρυγος και ούτω ουδεμίαν ευθύνην φέρομεν. 

Γνωρίζετε όμως, ότι μερίμνη μας από 30-05-2016 (έναρξις αρδευτικής περιόδου) διέρχεται κανονικώς αρδευτικόν ύδωρ. Περί το τέλος του δημοσιεύματος σας αναφέρετε επί λέξει ότι: «…Δεν έχει συντηρηθεί το δίκτυο. Θεώρησαν καθάρισμα τη φωτιά που έβαλαν περιμετρικά από την κεντρική διώρυγα, απ’ την οποία πήγαν να καούν και ελιές. Ήρθε η πυροσβεστική για να σώσει την κατάσταση…».

Ουδέν ψευδέστερον τούτου, διότι την προμνησθείσαν περιοχήν υμείς ενεπρήσατε όλως παρανόμως και ουδεμίαν σχέσιν έχει ο παρ’ ημίν οργανισμός, άλλως τε τούτο γνωρίζει πολύ καλώς η πυροσβεστική υπηρεσία».

«Δεν πτύομεν τας όρχεις μας» λέω εγώ, έτσι για να συμπλεύσω με τον γραφικό συντάκτη της γελοιότατης προς αγροτικό κόσμο απαντητικής επιστολής. Αϊ σιχτίρ παραμορφωμένοι.

Κώστας Μπούτιβας

Δεν υπάρχουν σχόλια: