Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Πρόστιμο συνολικού ύψους 8.000 ευρώ σε δύο επιχειρήσεις!


Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). 

Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 140176/2573 /30-5-2016 απόφαση
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€) σε επιχείρηση – Αποσταγματοποιείο (Δ.ΟΥ. Ξυλοκάστρου) επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/5/2016 από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου Αγρινίου ,στο ΙΧ φορτηγό αυτ/το διαπιστώθηκαν: α) να μεταφέρει προς πώληση Δύο χιλ. Εκατόν Πενήντα Έξι (2.156) λίτρα κρασί σε διάφορες συσκευασίες & σε βαρέλια των Διακοσίων (200) λίτρων με ελλιπή τα απαραίτητα παραστατικά (Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής Νο 225/25-5-2016) κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα :13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1,2,3 της Α2-718/31/7/2014.

β) να μεταφέρει προς πώληση Εκατόν Πενήντα Πέντε (155) λίτρα τσίπουρο σε συσκευασίες των Πέντε (5) λίτρων, χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά (Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο) κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα :13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1,2,3 της Α2-718/31/7/2014. Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 101 παρ.6α΄& 6β της.Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για τις οποίες προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου (5.000+ 1.000=6.000)ΕΥΡΩ.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»). Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ. 136159/2513/25-5-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, επεβλήθη πρόστιμο Δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) σε επιχείρηση (απορρυπαντικών-καλλυντικών-ειδών διατροφής) του Αγρινίου επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23/5/2016 στην παραπάνω επιχείρηση βρέθηκαν δύο (2) είδη (γκοφρέτες & τάρτες) περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας (δηλαδή ληγμένα) να διατίθενται σε μη διακριτό διαχωρισμό από τα υπόλοιπα τρόφιμα και χωρίς την ύπαρξη πινακίδας με την ένδειξη << Τρόφιμα Περασμένης Διατηρησιμότητας>>.

Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση του άρθρου 3 του Ν. 4177/2013, του άρθρου 13 παρ. 1,2,3, της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)»,για την οποία προβλέπεται επιβολή διοικητικού προστίμου με βάση το άρθρο 13 παρ.7α & 7β της ΥΑ /Α2-718 /31/7/2014 ύψους Δύο χιλιάδων (2.000)ΕΥΡΩ.

http://sinidisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: