Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Εξώδικη διαμαρτυρία από τον φαρμακοποιό του νοσοκομείου Αγρινίου προς το ygeia360.gr

Επειδή και εμείς αναδημοσιεύσαμε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 άρθρο από το γνωστό και έγκυρο site  ygeia360.gr,από ενδιαφέρον και μόνο για τα τοπικά δρώμενα,αναδημοσιεύουμε σήμερα από το ίδιο site την εξώδικη διαμαρτυρία του φαρμακοποιού του νοσοκομείου της πόλης μας
για το εν λόγω δημοσίευμα με τη δήλωση ότι δεν είχαμε καμία πρόθεση να θίξουμε την τιμή και την υπόληψή του.
Γηγενής Αγρινιώτης

Εξώδικη διαμαρτυρία από τον φαρμακοποιό του νοσοκομείου Αγρινίου προς το ygeia360.gr
Από Βασίλη Βενιζέλο

Από τη δικηγόρο του φαρμακοποιού του νοσοκομείου Αγρινίου λάβαμε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου και δημοσιεύουμε την ακόλουθη εξώδικη διαμαρτυρία, σχετικά με το ρεπορτάζ μας http://www.ygeia360.gr/en/component/k2/item/23117-nosokomeio-agrinioy-to-ds-petaei-sta-azhthta-to-porisma-toy-seyyp-gia-tis-paranomies-sto-farmakeio-meiopshfise-o-neos-dioikhths

"ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Του Βασιλείου Γούλα του Μιχαήλ, κατοίκου Αγρινίου (οδός Δυρρού αρ. 7), κατόχου Α.Φ.Μ. 030801938 (Δ.Ο.Υ. Αγρινίου).

ΠΡΟΣ
1. Την ιστοσελίδα με την επωνυμία «www.ygeia360.gr», νόμιμα εκπροσωπούμενη.
2. Τον Βασίλειο Βενιζέλο, δημοσιογράφο και διαχειριστή της ως άνω ιστοσελίδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ
Σε κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, εφημερίδα, ιστοσελίδα ή άλλο φορέα μαζικής ενημέρωσης, νομίμως εκπροσωπούμενο, που αναπαρήγαγε το κατωτέρω άρθρο και είναι, επομένως, συνυπαίτιο, συνυπεύθυνο κλπ. για την τέλεση των κατωτέρω σε βάρος μου τελεσθεισών παράνομων πράξεων και παραλείψεων.

Τυγχάνω φαρμακοποιός και διευθυντής του Φαρμακείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου από την 18-4-2005, θέση, από την οποία ασκώ τα καθήκοντά μου έως σήμερα. Δεν έχω τιμωρηθεί πειθαρχικά, διάγω έντιμο υπηρεσιακό βίο, έχω λευκό πειθαρχικό παρελθόν, έχω άριστη προηγούμενη υπηρεσιακή εικόνα, άριστο ήθος και διαγωγή, ποιοτική εικόνα υπαλλήλου ως εργατικού και συνεργάσιμου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες της υπηρεσίας μου και των συναλλασσόμενων μαζί μου, χωρίς ουδέποτε να έχω δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μου.
Την 25-9-2016 η πρώτη εξ υμών ιστοσελίδα δημοσίευσε άρθρο του δεύτερου εξ υμών με τίτλο: «Νοσοκομείο Αγρινίου: Το Δ.Σ. πετάει στα... αζήτητα το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ για τις παρανομίες στο φαρμακείο - Μειοψήφισε ο νέος διοικητής». Το εν λόγω δημοσίευμα, του περιεχομένου του οποίου έλαβα γνώση την 26-9-2016, δεν με κατονομάζει, πλην όμως σαφώς υποδηλώνει ή κατά το κοινώς λεγόμενο «φωτογραφίζει» εμένα, αφού αφενός είναι γνωστό σε ολόκληρη την κοινωνία του Αγρινίου ότι εγώ είμαι ο διευθυντής του Νοσοκομειακού Φαρμακείου της πόλης και, επομένως, εγώ φέρομαι ως ο υπόλογος για τις «παρανομίες στο φαρμακείο», αφετέρου η μόνη πειθαρχική υπόθεση που συζητήθηκε κατά την αναφερόμενη στο άρθρο σας ημέρα στο Δ.Σ. της Ν.Μ. Αγρινίου (22-9-2016) ήταν η δική μου.

Ειδικότερα, το ως άνω δημοσίευμα, αναφερόμενο εκ του πονηρού εμμέσως σε εμένα, εμπεριέχει - όπως θα καταδειχθεί ακολούθως - αναληθείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς καθώς και διάδοση ανακριβών και ψευδών γεγονότων, τα οποία αντικειμενικώς θίγουν βαρύτατα την τιμή και την υπόληψή μου, περιέχουν δε αναίτια ονειδισμό και αμφισβήτηση της προσωπικότητάς μου, τόσο ως ατόμου, πολλώ δε μάλλον ως διευθυντή ενός νοσοκομειακού φαρμακείου.

Συγκεκριμένα, οι κάτωθι αναφορές του άρθρου σας στο πρόσωπό μου με καθιστούν πανελληνίως ύποπτο, ότι δήθεν κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως διευθυντής φαρμακείου τελώ τακτικά παράνομες πράξεις και μάλιστα με την κάλυψη όλων των μελών του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου!) του Νοσοκομείου Αγρινίου, ήτοι της υπηρεσίας μου, κλονίζοντας τοιουτοτρόπως απαξιωτικά το κύρος της ιδιότητάς μου. Ειδικότερα:
1. Το δημοσίευμά σας αναφέρει επί λέξει τα εξής:
«Κατά πλειοψηφία απόφαση να πετάξει στον... κάλαθο των αχρήστων το πόρισμα - καταπέλτη του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), σχετικά με σωρεία παρανομιών και παρατυπιών στη διαχείριση του φαρμακείου του ιδρύματος, έλαβε την περασμένη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του νοσοκομείου Αγρινίου!
Αξίζει να σημειωθεί ότι, την ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει η ποινική ανακριτική διαδικασία για το θέμα, ενώ στην πλειοψηφία του Δ.Σ., η οποία πέταξε στα... αζήτητα το πόρισμα, περιλαμβάνονται τα παλαιά αιρετά μέλη του οργάνου, τα οποία... δεν έχουν παραιτηθεί, με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου και πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Δημήτριο να μειοψηφεί και να στηρίζει τις διαπιστώσεις του σχετικού πορίσματος του ΣΕΥΥΠ».

2. Το ανωτέρω δημοσίευμα βρίθει ανακριβών αναφορών, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και μόνο στόχο έχουν να συκοφαντήσουν εμένα στο επαγγελματικό και κοινωνικό μου περιβάλλον, για τους εξής λόγους:

2.1 Εν πρώτοις, ουδεμία παρανομία, ήτοι παράβαση νομοθετικής διάταξης διοικητικού, αστικού, ποινικού ή/και φαρμακευτικού δικαίου πολλώ δε μάλλον σωρηδόν έχει καταλογιστεί τουλάχιστον σε βάρος μου από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).

Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 1 και 6 Ν. 2920/2001), το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δεν ασκεί πειθαρχική εξουσία ούτε καταλογίζει πειθαρχικά, ποινικά ή διοικητικά παραπτώματα, αλλά αποστολή έχει μόνο τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.

Στο σημείο αυτό χρήζει ρητής επισήμανσης ότι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της εκάστοτε ελεγχόμενης υπηρεσίας/προσώπου κινεί υποχρεωτικά, ήτοι κατά δέσμια αρμοδιότητα, την πειθαρχική διαδικασία σε βάρος των ελεγχόμενων προσώπων/υπηρεσιών, μετά την κοινοποίηση σε αυτό έκθεσης ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., προκειμένου αυτό (το πειθαρχικό όργανο) ως μόνο αρμόδιο να κρίνει την ύπαρξη ή μη πειθαρχικών ευθυνών επί των διαπιστωθεισών πράξεων ή παραλείψεων των ελεγχόμενων.

Εν προκειμένω, με την με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1322/15-12-2015 έκθεση ελέγχου το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. διενήργησε έλεγχο επί πλειόνων υπηρεσιών και προσώπων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, στο μέτρο δε που αφορά το πρόσωπό μου, προέβη σε διαπιστώσεις και παρατηρήσεις αναφορικά με ζητήματα αμιγώς εσωτερικής διαδικασίας του φαρμακείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου και ζήτησε την περαιτέρω κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, όπως κατά τα ανωτέρω εκ του νόμου υποχρεούταν.

Ωστόσο, εσείς, παραβλέποντας τα ανωτέρω, χαρακτηρίζετε την ως άνω έκθεση στο μέτρο που αφορά το φαρμακείο της Ν.Μ. Αγρινίου και κατ' επέκταση το πρόσωπό μου, όλως αυθαίρετα και, προφανώς, χωρίς να την έχετε διαβάσει, ως «καταπέλτη», συγχέοντας εκ του πονηρού και δόλια με τον τρόπο αυτό την είδηση της επιθεώρησης του Νοσοκομείου Αγρινίου από το δικό σας καταχρηστικό σχόλιο («πόρισμα – καταπέλτη»), το διακριτό των οποίων οφείλατε, τουλάχιστον, ως εκ της δημοσιογραφικής σας ιδιότητας να διασφαλίσετε.

Επομένως, η αναφορά σας ότι «εκδόθηκε πόρισμα - καταπέλτης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), σχετικά με σωρεία παρανομιών και παρατυπιών στη διαχείριση του φαρμακείου του ιδρύματος» τυγχάνει ανακριβής, συκοφαντική προς το πρόσωπό μου και ανακλητέα από μέρους σας.

2.2 Ουδέποτε το Δ.Σ. της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου πέταξε «στα αζήτητα» ή «στον κάλαθο των αχρήστων» το προαναφερθέν «πόρισμα» «με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου και πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Δημήτριο να μειοψηφεί και να στηρίζει τις διαπιστώσεις του σχετικού πορίσματος του ΣΕΥΥΠ».

Συγκεκριμένα:
Κατόπιν της ως άνω έκθεσης ελέγχου, την 15-2-2016 μου επιδόθηκε από την Υπηρεσία μου, ήτοι τη Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδος Αγρινίου η από 15-2-2016 (αρ. πρωτ. ΓΔ ΕΜΠ 3/15-2-2016) κλήση σε απολογία, με την οποία ο πειθαρχικός μου προϊστάμενος κίνησε την πειθαρχική διαδικασία κατ' εμού (βλ. άρθρο 122 Υπαλληλικού Κώδικα), ως άλλωστε κατά τα ανωτέρω υποχρεούταν με δέσμια αρμοδιότητα. Κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτήσεώς μου, με την από 18-2-2016 (με αρ. πρωτ. ΓΔ ΕΜΠ 6/18-2-2016) πράξη της ίδιας ως άνω Υπηρεσίας, μου χορηγήθηκε παράταση δέκα (10) εργασίμων ημερών στην αρχικώς χορηγηθείσα προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Κατόπιν των ανωτέρω, εγώ νομίμως και εμπροθέσμως υπέβαλα στον Πειθαρχικό μου Προϊστάμενο την από 3-3-2016 Απολογία μου απολογούμενος λεπτομερώς και αιτιολογημένα επί των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αναφέρονται στην κλήση μου και ανέμενα την εκδίκαση της υποθέσεώς μου.
Η υπόθεσή μου αυτή συζητήθηκε ενώπιον του αρμοδίως επιληφθέντος Δ.Σ. της Νοσηλευτικής Μονάδος Αγρινίου, ως πειθαρχικού οργάνου (βλ. άρθρο 116 Υπαλληλικού Κώδικα), μόλις την 22-9-2016, ήτοι επτά (7) μήνες και πλέον από την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Ακολούθως, δε, το Δ.Σ. της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου, αφού άκουσε εμένα και μελέτησε τα σαράντα (40) και πλέον έγγραφα που προσκόμισα αλλά και την έγγραφη απολογία μου, εξέδωσε την με αρ. 22/22-9-2016 απόφασή του, με την οποία αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή εμού από τα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα.

Μάλιστα, δε, στα ταυτάριθμα πρακτικά της ίδιας ως άνω πειθαρχικής απόφασης αναφέρεται ως κοινή διαπίστωση όλων των μελών του Δ.Σ., την οποία εισηγείται αυτοπροσώπως ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διοικητής της Ν.Μ. Αγρινίου κ. Μιχάλης ότι ουδεμία κακοδιαχείριση και ουδεμία βλάβη στο δημόσιο συμφέρον μου καταλογίζεται. Ρητά δε και κατηγορηματικά επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διαπιστώσεις που αφορούν στα πραγματικά περιστατικά της υποθέσεώς μου τυγχάνουν ομόφωνες και όχι της πλειοψηφίας του Δ.Σ., ήτοι υιοθετήθηκαν ανεπιφύλακτα και από τον ίδιο τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διοικητή της Ν.Μ. Αγρινίου κ. Μιχάλη, ο οποίος και τις εισηγήθηκε.

Ήτοι, εγώ δια της ως άνω αποφάσεως όχι μόνον απηλλάγην των φερόμενων και αποδιδόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων, αλλά αποδείχθηκε ότι, κι αν ακόμη εγώ τέλεσα αυτά, πράγμα που ρητά και κατηγορηματικά αρνούμαι, αυτά συνιστούν επουσιώδη ζητήματα τρέχουσας διαχείρισης, που ουδόλως κωλύουν τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας, και πάγιες πρακτικές λειτουργίας των φαρμακείων όλων των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας, τα οποία δεν δύνανται κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας να θεωρηθούν κακοδιαχείριση ή παραβατικότητα.

Επομένως, το Δ.Σ. της Ν.Μ. Αγρινίου εξέδωσε μια πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία εγώ απηλλάγην από τα αποδιδόμενα εις εμέ πειθαρχικά παραπτώματα, κρατώντας τον υπόψη φάκελο προς μελέτη για περισσότερους από επτά (7) μήνες, ακριβώς λόγω της υποχρέωσής του να μην «ξεπετάξει» την υπόψη υπόθεση.

Επομένως, η αναφορά σας ότι «το Δ.Σ. της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου πέταξε «στα αζήτητα» ή «στον κάλαθο των αχρήστων» το «πόρισμα» του Σ.ΕΥ.Υ.Π.» «με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου και πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Δημήτριο να μειοψηφεί και να στηρίζει τις διαπιστώσεις του σχετικού πορίσματος του ΣΕΥΥΠ». τυγχάνει λέξη προς λέξη ανακριβής, συκοφαντική προς το πρόσωπό μου και ανακλητέα από μέρους σας.

2.3 Το δημοσίευμά σας τυγχάνει όλως ανακριβές αναφορικά με τη συγκρότηση (συμμετοχή παλαιών αιρετών μελών) στο συνεδριάσαν κατά τα ανωτέρω Δ.Σ. της Ν.Μ. Αγρινίου. Στην πραγματικότητα, την οποία οφείλατε εκ της ιδιότητάς σας να αναζητήσετε, τα «παλαιά αιρετά μέλη» του Δ.Σ. της Ν.Μ. Αγρινίου νομίμως συμμετέχουν στο υφιστάμενο Δ.Σ. της Ν.Μ. Αγρινίου. Ειδικότερα:
Όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. Α2Β΄/Γ.Π.:64286/20-09-2016 της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, «κατόπιν του διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Μιχάλη Δημητρίου, βάσει της υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π,οικ.39418/30-5-2016 (ΦΕΚ 287/ΥΟΔΔ/2016) ΚΥΑ, η υπηρεσία μας προέβη στην τροποποίηση της απόφασης ορισμού μελών του Δ.Σ. του εν λόγω Νοσοκομείου, με την οποία ο νέος Διοικητής ορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. (αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.45105/17-6-2016 ΚΥΑ, ΦΕΚ 338/ΥΟΔΔ/2016). Με την εν λόγω τροποποίηση, ο νέος Διοικητής ορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, του οποίου η θητεία παρατείνεται μέχρι το διορισμό και του Αναπληρωτή Διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Γ.Ν. Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 51, παρ. 8 του ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016). Σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου νομίμως συνεχίζει να λειτουργεί με την ισχύουσα σύνθεση, βάσει της υπ' αριθμ. ΔΥΙδ/Γ.Π.οικ.117887/13/10-2-2014 Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Για το λόγο αυτό, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, νομίμως συμμετέχουν οι προηγούμενοι αιρετοί εκπρόσωποι, δεδομένου ότι το συλλογικό όργανο λειτουργεί με παράταση. Οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι του Δ.Σ. θα οριστούν με τη νέα απόφαση ορισμού μελών του Δ.Σ, του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία θα εκδοθεί μετά και την ολοκλήρωση του διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Γ.Ν, Μεσολογγίου».

Επομένως, η αναφορά σας ότι «στην πλειοψηφία του Δ.Σ. [...] περιλαμβάνονται τα παλαιά αιρετά μέλη του οργάνου, τα οποία... δεν έχουν παραιτηθεί», τυγχάνει λέξη προς λέξη ανακριβής, συκοφαντική προς το πρόσωπό μου και ανακλητέα από μέρους σας.

2.4 Στο δημοσίευμά σας γίνεται, όλως παραδόξως, ευθέως συσχετισμός μεταξύ της ανωτέρω πειθαρχικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε την 22-9-2016 και αφορά το πρόσωπό μου με την προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από το Πταισματοδικείο Αγρινίου αναφορικά με το σύνολο του περιεχομένου της με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 1322/15-12-2015 έκθεση ελέγχου του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., η οποία προκαταρκτική εξέταση περιγράφεται με την πομπώδη και εγείρουσα το κοινό αίσθημα έκφραση «ποινική ανακριτική διαδικασία» και η οποία, όμως, στην πραγματικότητα, δεν αφορά μόνο το πρόσωπό μου, αλλά πλείονες Υπηρεσίες και πρόσωπα που υπηρετούν στην Ν.Μ. Αγρινίου και αναφέρονται στην προαναφερθείσα έκθεση του Σ.Ε.Υ.ΥΠ.

Με τον ως άνω συσχετισμό και κατά παράβαση του τεκμηρίου της αθωότητας, που είναι βασική αρχή του νομικού μας πολιτισμού, δημιουργείτε στον αναγνώστη την εντύπωση ότι εγώ κι αν αθωώθηκα από το πειθαρχικό μου όργανο, είμαι στην πραγματικότητα ένοχος, αφού εγώ και μόνο εγώ είμαι ήδη «κατηγορούμενος» στον «ανακριτή».

Ο ανωτέρω συσχετισμός, πέραν του ότι είναι καθ' όλα ανακριβής και παραπλανητικός, διαστρεβλώνει ευθέως την πραγματικότητα, αναδεικνύει δε τα πραγματικά κίνητρα και τους σκοπούς του δημοσιεύματός σας, που δεν είναι άλλος από την με αυτόν τον τρόπο στοχοποίησή μου και την αμαύρωση της πορείας μου 21 χρόνων στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου υπηρετώ, ασκώντας πάντα το καθήκον μου, κατά νόμο και κατά συνείδηση.

Επομένως, η αναφορά σας ότι δήθεν έχει ξεκινήσει η «ποινική ανακριτική διαδικασία για το θέμα αυτό» τυγχάνει παραπλανητική, συκοφαντική προς το πρόσωπό μου και ανακλητέα από μέρους σας.

3. Υποχρέωση επανόρθωσης
Επειδή, σύμφωνα με τις «Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος», ο δημοσιογράφος οφείλει να ερευνά προκαταβολικά, με αίσθημα ευθύνης και με επίγνωση των συνεπειών, την ακρίβεια της πληροφορίας ή της είδησης που πρόκειται να μεταδώσει.
Επειδή ο Τύπος οφείλει να αποφεύγει τις διαστρεβλώσεις και τις παραποιήσεις των γεγονότων με το να τα παρουσιάζει εσφαλμένα.

Επειδή το καθήκον της αλήθειας -το οποίο συνίσταται στην τήρηση της καλής πίστης ως προς την ακρίβεια της είδησης και την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας- επιβάλλει τον έλεγχο της αλήθειας των πληροφοριών πριν από τη δημοσίευσή τους.

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το περιεχόμενο του επίμαχου δυσφημιστικού άρθρου, το οποίο αναρτήθηκε την 25-9-2016 στην ιστοσελίδα σας www.ygeia360.gr, προσέβαλε παράνομα και υπαίτια την τιμή και την υπόληψή μου, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ φωτογραφίζει εμένα ως έναν δημόσιο υπάλληλο που έχει τελέσει σωρεία ποινικών αδικημάτων και καλύπτει τις παρανομίες του αυτές με τις ευλογίες ενός επίσης παράνομου Δ.Σ.

Σας καλώ
με τη ρητή επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός μου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρον μόνον, παρ. 5 Ν. 1178/1981 (όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 37 παρ. 2 Ν. 4356/2015, ΦΕΚ Α 181/24.12.2015)

1. Να αποκαταστήσετε την προσβολή που υπέστην από το επιλήψιμο δημοσίευμα εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας με καταχώρηση κειμένου αποκατάστασης, αναλόγου θέσης και έκτασης στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα σας.

2. Ειδικότερα στο κείμενο αποκατάστασης οφείλετε για τους ανωτέρω αναλυτικώς προεκτεθέντες λόγους να ανακαλέσετε ρητά:
α) ότι δήθεν εκδόθηκε πόρισμα - καταπέλτης του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), σχετικά με σωρεία παρανομιών και παρατυπιών στη διαχείριση του φαρμακείου της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου,
β) ότι δήθεν αναφορικά με τη διαχείριση του φαρμακείου της Ν.Μ. Αγρινίου το Δ.Σ. της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου πέταξε «στα αζήτητα» ή «στον κάλαθο των αχρήστων» το «πόρισμα» του Σ.ΕΥ.Υ.Π.» με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου και πρόεδρο του Δ.Σ. Μιχάλη Δημήτριο να μειοψηφεί και να στηρίζει τις διαπιστώσεις του σχετικού πορίσματος του ΣΕΥΥΠ,
γ) ότι δήθεν στην πλειοψηφία του Δ.Σ., η οποία πέταξε στα... αζήτητα το πόρισμα, περιλαμβάνονται τα παλαιά αιρετά μέλη του οργάνου, τα οποία... δεν έχουν παραιτηθεί,
γ) ότι δήθεν έχει ξεκινήσει η ποινική ανακριτική διαδικασία για εμένα.

3. Να αποσύρετε πάραυτα το επίμαχο δυσφημιστικό δημοσίευμα από την ιστοσελίδα σας www.ygeia360.gr και από κάθε άλλο μέσο δημοσίευσης ή φορέα της επιρροής σας καθώς και να μου κοινοποιήσετε το δημοσίευμα αποκατάστασης εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Σε περίπτωση μη αποκαταστάσεως της αλήθειας σας δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μου και ότι ως πληρεξούσια δικηγόρο μου και αντίκλητο για την κοινοποίηση του δημοσιεύματος αποκατάστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό στοιχεία 2 καθώς και παντός άλλου συναφούς εγγράφου διορίζω τη Δικηγόρο Αγρινίου Μαίρη Ι. Καταγή, Πλατεία Ειρήνης 3Α, 1ος όροφος, Τ.Κ. 30132, Αγρίνιο (τηλ. 2641021718).

Αγρίνιο, 14-10-2016

Η πληρεξουσία Δικηγόρος του εξωδίκως δηλούντος

Μαίρη Ι. Καταγή
Δικηγόρος LL.M.
Αγρίνιο - Πλ. Ειρήνης 3Α, Τ.Κ. 30132
Τ. 2641021718 F. 2641021918
Κ. 6947999860
e-mail: mkatagi@otenet.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ποιος ήταν ο πληροφοριοδότης στο site ότι συμμετείχαν στην επίμαχη συνεδρίαση του πειθαρχικού οι παλαιοί αιρετοί των εργαζομένων; Ποιο είναι το νέο αιρετό μέλος που ανυπόμονα περιμένει να δράση;
Μήπως η 6η ΥΠΕ πρέπει να ασχοληθεί και με τα πεπραγμένα της τελευταίας 10ετίας σε όλα τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς της για να πάψουν ορισμένοι όψιμοι τιμιτές του δημοσίου να κοκορεύονται;
"ουαι υμιν φαρισαίοι υποκριταί!"
Αγρινιώτης – ενεργός πολίτης