Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Νέα μελέτη για νέα ανάπλαση του Πάρκου και... 60 χιλιαρικάκια! (δείτε την απόφαση)


Συνεδρίασε χθες Τρίτη 26 Ιουλίου, και δημοσιεύτηκε σήμερα Τετάρτη η κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αγρινίου, σύμφωνα με την οποία προωθείται η διαδικασία ανάθεσης ειδικής διαχειριστικής μελέτης για την νέα ανάπλαση του Δημοτικού Πάρκου του Αγρινίου, μετά το ναυάγιο του προηγούμενου έργου, που τελικά απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, εξαιτίας των γνωστών αντιδράσεων, προσφυγών κλπ.

Στο σχετικό πρακτικό γίνεται αιτιολόγηση της αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου , τα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το Παπαστράτειο Δημοτικό Πάρκο, ακόμη γίνεται παρουσίαση του ιστορικού των μελετών που προηγήθηκαν και επισημαίνεται ότι ο Δήμος Αγρινίου, κρίνει ως απολύτως αναγκαίο και απαραίτητο, να προχωρήσει τάχιστα στην ανάθεση ειδικής μελέτης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε αμέσως μετά να προχωρήσει στις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες ( εξεύρεση πόρων και δημοπράτηση του έργου ) ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση της ανάπλασης του Παπαστράτειου Πάρκου.

Αποφασίστηκε λοιπόν να αναθέσει τις μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 περίπτωση γ. του Ν.3316/2005 για τους πλείστους όσους λόγους προαναφέρονται. Η άμεση εκπόνηση της μελέτης θα δώσει την δυνατότητα στον Δήμο Αγρινίου να προχωρήσει στην δημοπράτηση και έναρξη των έργων εντός του φθινοπώρου του 2016, τονίζεται ακόμη.

Παράλληλα περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ανάθεσης, το αντικείμενο της μελέτης και η αμοιβή της, που κοστολογείται στις 59.786,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Επίσης ορίζεται τριμελής Επιτροπή για την διεξαγωγή του σχετικοί διαγωνισμού.

Να σημειωθεί πως στην συνεδρίαση του Οικονομικής Επιτροπής απουσίαζαν οι δυο Σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης καθως και δυο της πλειοψηφίας, ενώ από τα παρόντα μέλη ο κ. Γκορόγιας, της παράταξης «Ανατροπή Τώρα» μειοψήφισε.

Δειτε αναλυτικά το πρακτικό της υπ' αρίθμ 211/2016 απόφασης:

http://www.agriniopress.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: