Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Κάλεσμα από το Σωματείο "∆ικαίωμα στη Ζωή" σε συνάντηση - συζήτηση


Το Σωματείο "∆ικαίωμα στη Ζωή" καλεί στη συνάντηση – συζήτηση,όλους τους Φορείς και Σωματεία, την Παρασκευή 17-2-2017 στα Γραφεία της Β' ΕΛΜΕ – ∆ιαλέτη 7 και ώρα 21.00.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
  • Πλειστηριασμοί – Κατασχέσεις – Κόκκινα δάνεια.
  • Χρέη προς το ∆ημόσιο – ∆ΕΚΟ – Ασφαλιστικά Ταμεία.
  • ∆ιακοπές ρεύματος και νερού.
  • Υγεία.
Όλοι μαζί μπορούμε να βρούμε τρόπους δράσης και ενημέρωσης των πολιτών.

Με εκτίμηση

Σωματείο "∆ικαίωμα στη Ζωή"

Δεν υπάρχουν σχόλια: